Human Capital 2019

Opleiding versus arbeidsmarkt

Wat houdt de regeling in?
De subsidieregeling Human Capital 2019 is bestemd voor samenwerkingsprojecten van Noordelijk mkb en onderwijs. Doel: de toekomstige arbeidsmarktvraag te verduidelijken.

Welke werknemersvaardigheden en -capaciteiten zijn in de toekomst belangrijk voor het noordelijke, innovatieve mkb? Inzicht in deze arbeidsmarktvraag maakt dat hogescholen en universiteiten hun studenten gericht op kunnen leiden. Zo sluiten opleidingen en arbeidsplaatsen goed op elkaar aan.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
De subsidie is beschikbaar om nieuwe samenwerkingsprojecten op te zetten. Doel van de samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen is om gezamenlijk de (toekomstige) arbeidsmarktvraag te verduidelijken.

Het gaat bijvoorbeeld om samenwerkingsverbanden die zich sterk maken voor:

 • het ontwikkelen van methoden en technieken om de arbeidsvraag op te halen bij het bedrijfsleven;
 • het bedenken van oplossingen om toekomstige vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen;
 • het in beweging brengen van de arbeidsmarkt;
 • leerplannen en opleidingen voor de werknemers van nu en de toekomst met bijvoorbeeld een center of expertise;
 • innovatieve opleidingsfaciliteiten zoals hbo-duaal;
 • structuren voor werkzoekende hbo’ers en wo’ers om hen aan werk te helpen;
 • e-portfoliosystemen die kennis en ervaring inzichtelijk en uitwisselbaar maken in de innovatiesectoren.

Subsidiebijdrage
Het subsidiepercentage is 50% van de subsidiabele kosten. Dit zijn in principe alle projectkosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen zijn aan en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project. De minimale subsidie is €100.000,- en er is geen maximum bijdrage vastgesteld.

  Wie komt voor de regeling in aanmerking?
  Samenwerkingen van noordelijke mkb’ers – of een vertegenwoordiging van mkb’ers – en ten minste één hogeschool of universiteit kunnen aanspraak maken op de subsidie.

  Meer weten?
  Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

  Wilt u op de hoogte gehouden worden?

  Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

  9 + 11 =