Kennisontwikkeling 2019

Kennisontwikkeling t.b.v innovatie

Wat houdt de regeling in?
Kennis is een onmisbare voorwaarde voor innovatie. Zonder kennis van nieuwe technieken en processen komt innovatie immers niet tot stand. De subsidie van Kennisontwikkeling 2019 is bedoeld voor Noordelijke mkb’ers om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen. Voorwaarde is samenwerking met andere mkb’ers en kennisinstellingen in Noord-Nederland.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
De volgende twee soorten projecten zijn subsidiabel:

  1. Voorwaardenscheppende projecten: dit zijn projecten die geven een antwoord op de vraag “Hoe komen we van netwerken tot op innovatie gerichte samenwerkingsprojecten?”. Hiervoor worden netwerkbijeenkomsten of activiteiten georganiseerd rondom een thema met als beoogd resultaat nieuwe samenwerkingen op het gebied van innovatie en nieuwe technologieën.
    .
  2. Kennisontwikkelingsprojecten: dit zijn projecten die zich richten op een onderzoeksproject of andersoortig project waarin kennisuitwisseling centraal staat. De kennis van elke partij wordt gedeeld met alle partijen, en met deze nieuwe ontstane kennis kunnen in de toekomst nieuwe producten of diensten sneller ontwikkeld worden. Het project bevindt zich hiermee nog in het stadium vóórdat er een prototype gebouwd wordt/is. Binnen het project dienen minimaal twee partijen met elkaar samen te werken, waaronder minimaal één mkb-onderneming. Het project dient een sterk onderscheidend karakter en een perspectief op innovatie te hebben.

Wie komt voor de regeling Kennisontwikkeling in aanmerking?
Mkb-bedrijven in Drenthe, Fryslân en Groningen die in een samenwerkingsverband met kennisinstellingen, netwerkorganisaties of andere mkb’ers zitten.

Subsidiebijdrage
Het subsidiepercentage is 40% van de subsidiabele kosten. Voor een voorwaardenscheppend project zijn dit de eigen uren die nodig zijn voor het verrichten van de voorwaardenscheppende activiteiten en alle direct daaraan gerelateerde kosten. Voor een kennisontwikkelingsproject zijn dit de kosten van materialen voor het doen van onderzoek inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn. De minimale subsidie is €100.000,- en er is geen maximale bijdrage vastgesteld.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

10 + 8 =