MIT R&D Samenwerkingsprojecten 2019

Samenwerken aan innovatieve projecten

Let op: Deze subsidieregeling is inmiddels gesloten. Het is niet mogelijk  om aanvragen in te dienen. Waarschijnlijk komt deze subsidie medio  2020 weer beschikbaar. Neem contact met ons op om te onderzoeken of er andere subsidiemogelijkheden zijn voor uw project.

Wat houdt de regeling in? 
De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, beter bekend als MIT, ondersteunt mkbondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten Het programma helpt mkb’s om aan te sluiten bij topsectorenbeleid, het ondersteunt nieuwe bedrijfsinnovaties met economische kansen en geeft subsidie voor (onder meer) R&D-samenwerkingsprojecten.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Projecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn uitsluitend R&D samenwerkingsprojecten. Onder ‘R&D’ wordt verstaan: industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Met samenwerking wordt bedoeld: minimaal twee mkb’s zijn betrokken bij het project.

Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode – of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan. Subsidiabele activiteiten zijn ontwikkeling, prototyping en testen. De innovatie draagt bij aan een van de doelstellingen van een topsector.

Subsidiabele kosten
Subsidiabele kosten zijn kosten die direct samenhangen met het R&D project. Denk aan loonkosten, materiaalkosten en huurkosten van apparatuur.

Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 voor reguliere projecten. Dat betekent een totaalbedrag van € 100.000 per partner. De maximale subsidie voor grote R&D projecten is € 350.000 per project en dus maximaal € 175.000 per partner.

Wie komt voor de regeling in aanmerking?
Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemers gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen in een R&D samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bestaat uit twee of meer van elkaar losstaande mkb’s die met elkaar werken aan de uitvoering van een R&D project. De samenwerkende bedrijven moeten elk voor eigen rekening en risico meedoen aan het project. Ieder moet er dus eigen tijd en geld in steken.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

14 + 13 =