Voucherregeling mkb Fryslân

Professionaliseren Fries mkb

Let op: het budget voor de onderdelen bedrijfsontwikkeling en innovatie-advies is uitgeput. Er kunnen voor deze onderdelen geen aanvragen meer worden ingediend. Neem contact met ons op om andere subsidiemogelijkheden voor uw project te bespreken. Voor het onderdeel HR ontwikkeling is overigens nog wel budget.

Wat houdt de regeling in?
De Voucherregeling MKB Fryslân biedt mkb’ers in de provincie Fryslân de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor de volgende activiteiten:

  • Bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan.
  • Innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan.
  • Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan en/of de implementatie hiervan.
  • Deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken en/of medewerkers die HR taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR functionarissen.

Wie komt voor deze voucherregeling in aanmerking?
De Voucherregeling mkb Fryslân is gericht op Friese mkb-bedrijven. Ook agrarische bedrijven vallen hier onder.

Subsidiebijdrage
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Dit zijn de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige of deelname aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Per project geldt een minimum bijdrage van €250  en een maximum van €2.500. Een bedrijf mag de subsidie maximaal tweemaal aanvragen. 

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

15 + 6 =