SDE+

Duurzame energieproductie

Wat houdt de regeling in? 
Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie SDE+. Met deze regeling wordt de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland gestimuleerd.
De SDE+-regeling richt zich op hernieuwbare energietechnieken en stimuleert het produceren van de volgende typen duurzame energie:

  • Biomassa: vergisting, co-vergisting, verbrandingen vergassing
  • Geothermie: aardwarme
  • Water: waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie en osmose
  • Wind: wind op land, wind op primaire waterkering, wind in meer
  • Windenergie op zee (aparte categorie)
  • Zon: zonnestroom en zonnewarmte

Wie komt voor de SDE+ in aanmerking?
SDE+ subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven, instellingen en non-profit organisaties die hernieuwbare energie gaan produceren.

Exploitatiesubsidie
De SDE+ is een exploitatiesubsidie wat betekent dat u subsidie krijgt op de energie die wordt opgewekt. De subsidie vergoedt het verschil tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie over een periode van acht, twaalf of vijftien jaar. Hoeveel subsidie u kunt krijgen is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid energie die u gaat produceren.

Openstelling: wees strategisch
De SDE+ heeft in 2019 twee openstellingsrondes: het voorjaar en het najaar. De voorjaarsronde is al gesloten; de najaarsronde gaat nog komen. Indienen kan in drie verschillende fases, waarbij de vergoeding per fase toeneemt. De vergoeding wordt dus hoger naarmate u langer wacht, maar de kans dat het budget opraakt neemt hiermee ook toe! Het is dus belangrijk van tevoren een goede strategie te bepalen.

2020: SDE++
2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit zal door tevens middel van een exploitatiesubsidie gebeuren.

Voorwaarden
Om aanspraak te kunnen maken op de SDE+ subsidie moet aan uiteenlopende voorwaarden voldaan worden. Zo moet uw project worden onderbouwd met een sterke haalbaarheidsstudie, een exploitatieberekening en de benodigde vergunningen.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

11 + 2 =